Phú Hưng là một trong những công ty bảo vệ tại Long An  uy tín nhất , chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh , tài sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Long An. Hiện tại chúng tôi có trên 300 khách hàng và hơn 600 nhân viên bảo